VQT Piano

_VQTPiano Blog Post (1)

Học Piano Đệm hát

1. Piano đệm hát cho người bắt đầu Điều khó khăn …

Read more
_VQTPiano Blog Post (2)

Bước Đầu Học Piano Jazz

Các bạn yêu mến chơi jazz piano nhưng chưa biết nên …

Read more
pedro-netto-d0y0wzmaXkU-unsplash

Có gì khác biệt giữa Jazz & Blues?

Cả hai thể loại Jazz và Blues cùng thời gian khoảng …

Read more
Piano luyện ngón căn bản (2)

Bạn chưa đọc được nốt nhạc? Và muốn chơi ngay vào bài!

Nếu bạn chưa biết đọc nốt nhạc? có thể bắt đầu …

Read more
Piano luyện ngón căn bản (1)

Chưa đọc nốt nhạc tốt? hay mới bắt đầu tập Piano?

Bạn mới tập Piano? chưa có kinh nghiệm về lý thuyết …

Read more