Bạn chưa đọc được nốt nhạc? Và muốn chơi ngay vào bài!

Nếu bạn chưa biết đọc nốt nhạc? có thể bắt đầu chơi một tác phẩm Piano mà bạn ưa thích hay không? Câu trả lời…chắc chắn được

Khi bạn bắt đầu biết nói có thể là lúc 1 tuổi, 2 tuổi hay 3 tuổi… bạn có thể gọi tên, chỉ đồ vật và làm quen với tất cả mọi thứ xung quanh khi bạn hoàn toàn chưa biết đọc hay biết viết. Học âm nhạc cũng như vậy, bạn hãy làm quen với các tác phẩm âm nhạc một cách tự nhiên và từ từ từng bước học thêm và hiểu thêm sau.

Điều quan trong ở đây là bạn sẽ lựa chọn tác phẩm gì, và tác phẩm đó được chuyển soạn hay đã được chuẩn bị như thế nào để phù hợp với trình độ của bạn qua mỗi giai đoạn.

Cùng một tác phẩm khi bạn mới bắt đầu học Piano sẽ chơi khác nhưng cùng tác phẩm đó sau 1 năm học piano, bạn sẽ chơi khác. Bạn có thể bắt đầu học và chơi các tác phẩm mà bạn yêu thích. VQT Piano đã chuyển soạn các bài tập Piano các trình độ khác nhau. Và điều quan trọng là với phương pháp mới sẽ giúp bạn không con lo lắng với việc đọc được nốt nhạc hay chưa. Vì vậy bạn hay bắt đầu với niềm vui âm nhạc của mình với những tác phẩm mà bạn yêu thích!

Related Articles