Piano Jazz Cơ Bản – [LIVE]

Live Training Piano Jazz Trong khóa học này bạn sẽ học từ lý thuyết tới kỹ thuật Piano làm sao áp dụng solo trong một…