Piano Jazz Cơ Bản – Module 8

Module 8 – Piano Jazz Solo Trong khóa học này bạn sẽ học từ lý thuyết tới kỹ thuật Piano làm sao áp dụng solo…

Piano Jazz Cơ Bản – Module 7

About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…

Piano Jazz Cơ Bản – Module 6

About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…

Piano Jazz Cơ Bản – Module 5

About this course Get started Music PDF Trong khóa học này bạn sẽ học  công thức Pentatonic Scale. Câu mẫu solo, áp dụng trong hợp…

Piano Jazz Cơ Bản – Module 4

Tham gia khoá học! Trong khoá học này với hơn 90 phút video được chia thành từng phần nhỏ dễ dàng luyện tập cùng music…

Piano Jazz Cơ Bản – Module 3

Module 3 Chord Voicings Trong khóa học này bạn sẽ học từ lý thuyết tới kỹ thuật Piano Chord Voicings. Bạn hiểu các hợp âm…

Piano Jazz Cơ Bản – Module 2

About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…

Piano Blues Scale Solo

About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…

Blues Scale Solo PDF

PDF PianoBlues Scale Solo Nếu bạn đã tập Jazz Piano Solo một thời gian và muốn có thêm kinh nghiệm khi chơi Piano solo nâng…

Easy Pentatonic Solo

Easy Pentatonic Solo Trong khóa học này bạn sẽ học từ lý thuyết tới kỹ thuật Piano làm sao áp dụng Pentatonic scale solo trong…