Piano Jazz Cơ Bản – Module 8

Module 8 – Piano Jazz Solo Trong khóa học này bạn sẽ học từ lý thuyết tới kỹ thuật Piano làm sao áp dụng solo…

Piano Jazz Cơ Bản – Module 7

About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…

Piano Jazz Cơ Bản – Module 6

Module 6 Modes Trong khóa học này bạn sẽ học từ lý thuyết tới kỹ thuật Piano làm sao áp dụng “Modes” solo trong một…

Piano Jazz Cơ Bản – Module 5

About this course Get started Music PDF Trong khóa học này bạn sẽ học  công thức Pentatonic Scale. Câu mẫu solo, áp dụng trong hợp…

Piano Jazz Cơ Bản – Module 4

Module 4 Blues scale solo Trong khóa học này bạn sẽ học từ lý thuyết tới kỹ thuật Piano làm sao áp dụng Blues scale…

Piano Jazz Cơ Bản – Module 3

Module 3 Chord Voicings Trong khóa học này bạn sẽ học từ lý thuyết tới kỹ thuật Piano Chord Voicings. Bạn hiểu các hợp âm…

Piano Jazz Cơ Bản – Module 2

About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…

Piano Jazz Cơ Bản – Module 1

About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…

Piano Blues Scale Solo

About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…

Blues Scale Solo PDF

PDF PianoBlues Scale Solo Nếu bạn đã tập Jazz Piano Solo một thời gian và muốn có thêm kinh nghiệm khi chơi Piano solo nâng…