Ear Training 1

About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…

Piano Jazz Rhythm

About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…

Root + Shell Voicings Piano

Thế bấm hợp âm: Root, Shell Voicing Trong khóa học này bạn sẽ học từ lý thuyết tới kỹ thuật Piano làm sao áp dụng…

Piano Pop Solo

Piano Pop Solo Nếu bạn muốn chơi solo Piano theo phong cách nhạc Pop, nắm bắt các vòng hợp âm, thế bấm, rhythm… Get started…

FREE – Piano Jazz Môĩ Tuần

Free Jazz Piano Tips Nếu bạn yêu mến Piano Jazz? tham gia Free Piano Jazz Tips hàng tuần với các chủ đề như scales, chords,…

Piano Luyện Ngón Thực Hành

Piano Luyện ngón thực hành Trong khóa học này bạn phương pháp luyện ngón Piano và làm sao áp dụng trong thực hành như các…

Piano Jazz Ballad Tips

Piano Jazz Ballad Tips Trong khóa học này bạn sẽ học từ lý thuyết tới kỹ thuật Piano làm sao áp dụng solo trong một…

Piano Luyện Ngón Căn Bản

Piano Luyện Ngón Căn Bản View Course details   By VQT Piano Tham Gia Khóa Học Xem bài học +47 members Course includes 18 Lessons…

Học Jazz Piano “Tips #5”

Học Jazz Piano “Tips” View Course details   Piano Đệm Hát Tham Gia Khóa Học +47 members Xem Bài Học Course includes 18 Lessons AboutThisCourse…

Happy New Year-ABBA

Happy New Year-ABBA View Course details   By VQT Piano Tham Gia Khóa Học Xem Bài Học +47 members Course includes 18 Lessons About This…