Courses

 • 24 Lessons

  21 Ngày Học Jazz Piano Licks

  About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…
 • 16 Lessons

  Anh Còn Nợ Em

  About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…
 • 1 Lesson

  Anh Còn Nợ Em PDF

  Khóa học Piano Đệm Hát & phần chuyển soạn PDF tác phẩm Anh Còn Nợ Em cho giọng nữ & giọng nam PDF Piano Anh…
 • 23 Lessons

  Bài Không Tên Số 8

  About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…
 • 14 Lessons

  Bài Ngợi Ca Tình Yêu

  About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…
 • 8 Lessons

  Bài Thánh Ca Buồn

  Tham gia khoá học! Trong khoá học này với hơn 60 phút video được chia thành từng phần nhỏ dễ dàng luyện tập cùng music…
 • 15 Lessons

  Bản Tình Cuối

  About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…
 • 18 Lessons

  Bao Giờ Biết Tương Tư

  About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…
 • 9 Lessons

  Biển Cạn

  About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf như hợp âm, giai điệu, câu solo…
 • 0 Lessons

  Blues Scale Solo PDF

  PDF PianoBlues Scale Solo Nếu bạn đã tập Jazz Piano Solo một thời gian và muốn có thêm kinh nghiệm khi chơi Piano solo nâng…
 • 12 Lessons

  Bolero Piano Đệm Hát

  About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf như hợp âm, giai điệu, câu solo…
 • 12 Lessons

  Cánh Hồng Phai

  About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf như hợp âm, giai điệu, câu solo…
 • 16 Lessons

  Cơn Mưa Phùn

  About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…
 • 14 Lessons

  Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu

  About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…
 • 8 Lessons

  Đêm Thánh Vô Cùng

  About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf như hợp âm, giai điệu, câu solo…
 • 6 Lessons

  Ear Training 1

  About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập…
 • 17 Lessons

  Easy Pentatonic Solo

  Easy Pentatonic Solo Trong khóa học này bạn sẽ học từ lý thuyết tới kỹ thuật Piano làm sao áp dụng Pentatonic scale solo trong…
 • 8 Lessons

  Feliz Navidad

  About this course Get started Music PDF Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf như các hợp âm, giai điệu bài…
 • 21 Lessons

  Fly Me To The Moon

  Fly Me To The Moon Trong khóa học này bạn sẽ giúp bạn tập Piano solo với phong cách Jazz cho tác phẩm Fly Me…
 • 20 Lessons

  FREE – Piano Jazz Môĩ Tuần

  Free Jazz Piano Tips Nếu bạn yêu mến Piano Jazz? tham gia Free Piano Jazz Tips hàng tuần với các chủ đề như scales, chords,…