21 Ngày Học Jazz Piano Licks

VQT · October 15, 2021
Current Status
Not Enrolled
Price
27
Get Started

About this course

josh-goddard-oAbkELmATaA-unsplash

Music PDF

Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập mỗi ngày, mỗi tuần...

21 ngày jazz piano licks

Video Lessons

Các bài tập Video được chia nhỏ từng phần dễ tập theo cấu trúc từng phần của bài học, như câu dạo, câu solo, điệp khúc...

5

Vũ Quang Trung

Chia sẻ hơn 30 năm kinh nghiệm trong âm nhạc và giảng dạy sẽ giúp bạn đạt hiệu quả & kết quả nhanh nhất...

Tham gia khoá học!

Trong khoá học này với hơn 90 phút video được chia thành từng phần nhỏ dễ dàng luyện tập cùng music PDF như:

Solo trên hợp âm Maj7

Solo trên hợp âm Minor7

Solo trên hợp âm Dom7

Solo trên vòng hợp âm 2-5-1 

Các câu solo kết hợp Blues, Pentatonics… 

Nếu bạn yêu mến Piano Jazz Solo? Phương pháp nhanh nhất đó là luyện tập các câu solo mẫu. Nhấn vào [Tham Gia Khoá Học] để bắt đầu hôm nay! 

About Instructor

VQT

62 Courses

+51 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 24 Lessons