Biển Cạn

VQT · July 13, 2023
Current Status
Not Enrolled
Price
27
Get Started

About this course

Screen Shot 2023-07-13 at 9.18.53 AM

Music PDF

Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf như hợp âm, giai điệu, câu solo hay dạo đầu dạo giữa sẽ giúp bạn luyện tập dễ dàng cùng video mỗi ngày, mỗi tuần...

Bien Cạn

Video Lessons

Các bài tập Video được chia nhỏ từng phần dễ tập theo cấu trúc từng phần của bài học, như câu dạo, câu solo, điệp khúc. Bạn không chỉ học trên một tác phẩm, bạn luôn tập cùng lý thuyết, các công thức luyện tập để áp dụng các tác phẩm trong tương lai

3

Vũ Quang Trung

Chia sẻ hơn 30 năm kinh nghiệm trong âm nhạc và giảng. Làm sao kết hợp từ lý thuyết, kỹ thuật tới áp dụng thực hành trong mỗi tác phẩm. Phương pháp học mới sẽ giúp bạn đạt hiệu quả & kết quả nhanh nhất...

Tham gia khoá học!

Trong khoá học này với hơn 90 phút video được chia thành từng phần nhỏ dễ dàng luyện tập cùng music PDF như:

Câu dạo đầu

Thế bấm hợp âm 7, 9 , 13

Âm hình đệm Bossa Nova 

Tập cùng backing track

Thêm các nốt hoa mỹ

Nếu bạn yêu mến tác phẩm Biển Cạn và muốn có thể chơi Piano đệm hát điệu Bossa Nova. Nhấn vào [Tham Gia Khoá Học] để bắt đầu hôm nay! 

About Instructor

VQT

62 Courses

+42 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 9 Lessons