Đêm Thánh Vô Cùng

VQT · November 24, 2022
Current Status
Not Enrolled
Price
27.00
Get Started

About this course

Screen Shot 2022-11-24 at 11.02.41 AM

Music PDF

Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf như hợp âm, giai điệu, câu solo hay dạo đầu dạo giữa sẽ giúp bạn luyện tập dễ dàng cùng video mỗi ngày, mỗi tuần...

Đêm Thánh Vô Cùng

Video Lessons

Các bài tập Video được chia nhỏ từng phần dễ tập theo cấu trúc từng phần của bài học, như câu dạo, câu solo, điệp khúc. Bạn không chỉ học trên một tác phẩm, bạn luôn tập cùng lý thuyết, các công thức luyện tập để áp dụng các tác phẩm trong tương lai

3

Vũ Quang Trung

Chia sẻ hơn 30 năm kinh nghiệm trong âm nhạc và giảng. Làm sao kết hợp từ lý thuyết, kỹ thuật tới áp dụng thực hành trong mỗi tác phẩm. Phương pháp học mới sẽ giúp bạn đạt hiệu quả & kết quả nhanh nhất...

Tham gia khoá học!

Trong khoá học này với hơn 60 phút video được chia thành từng phần nhỏ dễ dàng luyện tập cùng music PDF như:

Câu dạo ( Intro )

Phần phiên khúc ( Verse )

Phần Điệp khúc ( Chorus ) 

Câu solo ( Mid Solo )

Câu kết ( Outro )

Nếu bạn yêu mến tác phẩm Đêm Thánh Vô Cùng và muốn có thể chơi được ngay tác phẩm này chỉ trong 1 hay 2 tuần? đây là khoá học dành cho bạn. Nhấn vào [Tham Gia Khoá Học] để bắt đầu hôm nay! 

About Instructor

VQT

62 Courses

+43 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 8 Lessons