Ear Training 1

VQT · February 25, 2022
Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

About this course

dayne-topkin-cB10K2ugb-4-unsplash

Music PDF

Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập mỗi ngày, mỗi tuần...

Ear training

Video Lessons

Các bài tập Video được chia nhỏ từng phần dễ tập theo cấu trúc từng phần của bài học, như câu dạo, câu solo, điệp khúc...

Vũ Quang Trung

Chia sẻ hơn 30 năm kinh nghiệm trong âm nhạc và giảng dạy sẽ giúp bạn đạt hiệu quả & kết quả nhanh nhất...

Tham gia khoá học!

Trong khoá học FREE này với  các bài tập video giúp bạn dễ dàng từng bước luyện tập nâng cao khả năng nghe:

Scale

Intervals

Harmonic intervals

Triad Chords

Circle of 5ths

Nếu bạn muốn luyện khả năng tập nghe được tốt hơn? đây là khoá học dành cho bạn. Nhấn vào [Tham Gia Khoá Học] để bắt đầu hôm nay! 

About Instructor

VQT

62 Courses

+344 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 6 Lessons