Easy Pentatonic Solo

VQT · April 6, 2022
Current Status
Not Enrolled
Price
27
Get Started

Easy Pentatonic Solo

Trong khóa học này bạn sẽ học từ lý thuyết tới kỹ thuật Piano làm sao áp dụng Pentatonic scale solo trong một tác phẩm. Công thức nhận biết Pentatonic scale, câu mẫu solo, áp dụng trong hợp âm, tác phẩm, phương pháp luyện tập mỗi ngày…

About this course

Screen Shot 2022-04-05 at 9.03.24 PM

Music PDF

Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập mỗi ngày, mỗi tuần...

Easy pentatonic solo (1)

Video Lessons

Các bài tập Video được chia nhỏ từng phần dễ tập theo cấu trúc từng phần của bài học, như câu dạo, câu solo, điệp khúc...

5

Vũ Quang Trung

Chia sẻ hơn 30 năm kinh nghiệm trong âm nhạc và giảng dạy sẽ giúp bạn đạt hiệu quả & kết quả nhanh nhất...

About Instructor

VQT

62 Courses

+42 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 17 Lessons