FREE – Piano Jazz Môĩ Tuần

VQT · July 18, 2021
Current Status
Not Enrolled
Price
0.00
Get Started

Free Jazz Piano Tips

Nếu bạn yêu mến Piano Jazz? tham gia Free Piano Jazz Tips hàng tuần với các chủ đề như scales, chords, solo, hợp âm 7, 9, 11, làm sao áp dụng trên vòng hợp âm…

About this course

module_4

Music PDF

Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập mỗi ngày, mỗi tuần...

Piano jazz weekly (3)

Video Lessons

Các bài tập Video được chia nhỏ từng phần dễ tập theo cấu trúc từng phần của bài học, như câu dạo, câu solo, điệp khúc...

5

Vũ Quang Trung

Chia sẻ hơn 30 năm kinh nghiệm trong âm nhạc và giảng dạy sẽ giúp bạn đạt hiệu quả & kết quả nhanh nhất...

Tham gia FREE khoá học!

Piano Jazz Tips hàng tuần

Scales/ Chords

Modes solo

Blues scale solo

Pentatonic solo

Modes

Nếu bạn yêu mến Piano Jazz? đây là khoá học dành cho bạn. Nhấn vào [Tham Gia Khoá Học] để bắt đầu hôm nay! 

About Instructor

VQT

62 Courses

+358 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 20 Lessons