Moon River

VQT · February 4, 2023
Current Status
Not Enrolled
Price
27
Get Started

About this course

Screen Shot 2023-02-03 at 2.03.39 PM

Music PDF

Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf như các hợp âm, giai điệu bài hát, câu solo, câu dạo giữa hay câu kết sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập cùng video mỗi ngày, mỗi tuần...

Moon River (2)

Video Lessons

Các bài tập Video được chia nhỏ từng phần dễ tập theo cấu trúc từng phần của bài học, như câu dạo, câu solo, điệp khúc. Mỗi video sẽ luôn kết hợp lý thuyết, kỹ thuật và thực hành để giúp bạn đạt hiểu quả nhanh nhất...

4

Vũ Quang Trung

Chia sẻ hơn 30 năm kinh nghiệm trong âm nhạc và giảng. Làm sao kết hợp từ lý thuyết, kỹ thuật tới áp dụng thực hành trong mỗi tác phẩm. Phương pháp học mới sẽ giúp bạn đạt hiệu quả & kết quả nhanh nhất...

Tham gia khoá học!

Trong khoá học này với hơn 90 phút video được chia thành từng phần nhỏ dễ dàng luyện tập cùng music PDF như:

Câu dạo ( Intro )

Phần phiên khúc ( Verse )

Phần Điệp khúc ( Chorus ) 

Câu solo ( Mid Solo )

Câu kết ( Outro )

Nếu bạn yêu mến tác phẩm Moon River và muốn có thể chơi được ngay tác phẩm này chỉ trong 1 hay 2 tuần? đây là khoá học dành cho bạn. Nhấn vào [Tham Gia Khoá Học] để bắt đầu hôm nay! 

About Instructor

VQT

62 Courses

+41 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 10 Lessons