Piano Jazz Ballad Tips

VQT · March 7, 2021
Current Status
Not Enrolled
Price
0.00
Get Started

Piano Jazz Ballad Tips

Trong khóa học này bạn sẽ học từ lý thuyết tới kỹ thuật Piano làm sao áp dụng solo trong một tác phẩm. Công thức nhận biết Blues scale, câu mẫu solo, áp dụng trong hợp âm, tác phẩm, phương pháp luyện tập mỗi ngày…

About this course

josh-goddard-oAbkELmATaA-unsplash

Music PDF

Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập mỗi ngày, mỗi tuần...

Piano Jazz Ballads

Video Lessons

Các bài tập Video được chia nhỏ từng phần dễ tập theo cấu trúc từng phần của bài học, như câu dạo, câu solo, điệp khúc...

Piano Jazz (1)

Vũ Quang Trung

Chia sẻ hơn 30 năm kinh nghiệm trong âm nhạc và giảng dạy sẽ giúp bạn đạt hiệu quả & kết quả nhanh nhất...

Tham gia khoá học!

Trong khoá học này giúp bạn phương pháp luyện tập khi chơi Piano cho phông cách Jazz Ballad

Hợp Âm

Âm hình tiết tấu

Thế bấm hợp âm…

Nếu bạn yêu mến Piano phong cách Jazz Ballad? Nhấn vào [Tham Gia Khoá Học] để bắt đầu hôm nay! 

About Instructor

VQT

62 Courses

+345 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons