Piano Jazz Cơ Bản – Module 1

VQT · June 8, 2022
Current Status
Not Enrolled
Price
27.00
Get Started

About this course

module_1

Music PDF

Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập mỗi ngày, mỗi tuần...

2

Video Lessons

Nếu bạn mới bắt đầu tập Piano Jazz? làm sao hiểu các chức năng giữa Chord & scales? phương pháp luyện tập mỗi ngày giúp bạn tiến bộ Piano kỹ thuât solo trong tương lai, áp dụng scale solo... 

5

Vũ Quang Trung

Chia sẻ hơn 30 năm kinh nghiệm trong âm nhạc và giảng dạy sẽ giúp bạn đạt hiệu quả & kết quả nhanh nhất...

Piano Jazz Cơ Bản - Module 1
Chords & Scale

Trong khoá học này với hơn 90 phút video được chia thành từng phần nhỏ dễ dàng luyện tập cùng music PDF như:

Major scale in 12 keys

Minor scale in 12 keys

Diatonic Triads chords in Major key 

Diatonic Triads chords in Minor key

Seventh chords system

Áp dụng Chords/ Scales Solo

Nếu bạn yêu mến Piano Jazz và muốn có thể hiểu và làm sao tập từng bước để có thể tiến bộ mỗi ngày từ Piano kỹ thuật tới Jazz piano lý thuyết? đây là khoá học dành cho bạn. Nhấn vào [Tham Gia Khoá Học] để bắt đầu hôm nay! 

About Instructor

VQT

62 Courses

+241 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 19 Lessons