Piano Jazz Cơ Bản – Module 3

VQT · June 8, 2022
Current Status
Not Enrolled
Price
27
Get Started

Module 3 Chord Voicings

Trong khóa học này bạn sẽ học từ lý thuyết tới kỹ thuật Piano Chord Voicings. Bạn hiểu các hợp âm những còn lúng túng chưa biết nên bấm thế nào cho hai tay…,các hợp âm nâng cao như 9, 11, 13…

About this course

module_3

Music PDF

Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập mỗi ngày, mỗi tuần...

4

Video Lessons

Các bài tập Video được chia nhỏ từng phần dễ tập theo cấu trúc từng phần của bài học, như câu dạo, câu solo, điệp khúc...

Vũ Quang Trung

Chia sẻ hơn 30 năm kinh nghiệm trong âm nhạc và giảng dạy sẽ giúp bạn đạt hiệu quả & kết quả nhanh nhất...

Module 3 - Chord Voicing

Trong khoá học này với hơn 120 phút video sẽ giúp bạn về các thế bấm hợp âm Piano Jazz:

Shell Voicings

Rootless Voicings

Chord Inversions

Phương pháp luyện tập hợp âm Triads, Seventh, 9, 11, 13…

Áp dụng trong tác phẩm

Nếu bạn yêu mến Piano Jazz? và muốn làm sao chơi hiểu và luyên tập cơ bản các hợp âm Piano Jazz? Nhấn vào [Tham Gia Khoá Học] để bắt đầu hôm nay! 

About Instructor

VQT

62 Courses

+44 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 20 Lessons