Piano Jazz Cơ Bản – Module 5

VQT · June 8, 2022
Current Status
Not Enrolled
Price
27
Get Started

About this course

module_5

Music PDF

Trong khóa học này bạn sẽ học  công thức Pentatonic Scale. Câu mẫu solo, áp dụng trong hợp âm, tác phẩm, áp dụng Pentatonic solo nâng cao, phương pháp luyện tập mỗi ngày...

6

Video Lessons

Các bài tập Video được chia nhỏ từng phần dễ tập theo cấu trúc từng phần của bài học, như công thức Pentatonic scales cho Major & Minor. Phương pháp luyện tập và áp dụng trong các hợp âm...

5

Vũ Quang Trung

Chia sẻ hơn 30 năm kinh nghiệm trong âm nhạc và giảng dạy sẽ giúp bạn đạt hiệu quả & kết quả nhanh nhất...

Module 5 - Pentatonic Solo

Trong khoá học này với hơn 90 phút video được chia thành từng phần nhỏ dễ dàng luyện tập cùng music PDF như:

Công thức nhận biết Pentatonic scales

Luyện tập trên 12 keys

Các câu mẫu solo

Áp dụng solo trên các hợp âm

Áp dụng solo trên tác phẩm 

Nếu bạn yêu mến  Piano Jazz solo? làm thế nào luyện tập và áp dụng Pentatonic scale solo trên các hợp âm hay một tác phẩm? đây là khoá học dành cho bạn. Nhấn vào [Tham Gia Khoá Học] để bắt đầu hôm nay! 

About Instructor

VQT

62 Courses

+46 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 20 Lessons