Piano Jazz Rhythm

VQT · February 19, 2022
Current Status
Not Enrolled
Price
0.00
Get Started

About this course

dayne-topkin-cB10K2ugb-4-unsplash

Music PDF

Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập mỗi ngày, mỗi tuần...

jazz piano rhythm

Video Lessons

Các bài tập Video được chia nhỏ từng phần dễ tập theo cấu trúc từng phần của bài học, như âm hình đệm cho Bossa, Swing hay phương pháp áp dụng trong tác phẩm

5

Vũ Quang Trung

Chia sẻ hơn 30 năm kinh nghiệm trong âm nhạc và giảng dạy sẽ giúp bạn đạt hiệu quả & kết quả nhanh nhất...

Tham gia khoá học FREE!

Trong khoá học này với hơn 90 phút video được chia thành từng phần nhỏ dễ dàng luyện tập cùng music PDF như:

Âm hình Swing

Phương pháp tập

Âm hình Bossa nova

Phương pháp tập

Áp dụng tác phẩm

Nếu bạn muốn tập piano Rhythms cho swing, hay Bossa Nova? Nhấn vào [Tham Gia Khoá Học] để bắt đầu hôm nay! 

About Instructor

VQT

62 Courses

+344 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 8 Lessons