VQT Piano

Current Status
Not Enrolled
Price
27
Get Started

Bài Ngợi Ca Tình Yêu

Trong khoá học này, bạn sẽ học Piano đệm hát – Bossa Nova cho tác phẩm  Bài Ngợi Ca Tình Yêu

About this course

Screen Shot 2022-05-05 at 7.07.52 AM

Music PDF

Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập mỗi ngày, mỗi tuần...

Blues scales solo (2)

Video Lessons

Các bài tập Video được chia nhỏ từng phần dễ tập theo cấu trúc từng phần của bài học, như câu dạo, câu solo, điệp khúc...

3

Vũ Quang Trung

Chia sẻ hơn 30 năm kinh nghiệm trong âm nhạc và giảng dạy sẽ giúp bạn đạt hiệu quả & kết quả nhanh nhất...

Tham gia khoá học!

Trong khoá học này với hơn 90 phút video được chia thành từng phần nhỏ dễ dàng luyện tập cùng music PDF như:

Câu dạo ( Intro )

Phần phiên khúc ( Verse )

Phần Điệp khúc ( Chorus ) 

Câu solo ( Mid Solo )

Câu kết ( Outro )

Nếu bạn yêu mến  thể điệu Bossa Nova? tác phẩm Bài Ngợi Ca Tình Yêu ( Black Orpheus ) là một ví dụ tốt cho bạn luyện tập. Nhấn vào [Tham Gia Khoá Học] để bắt đầu hôm nay!