Piano Kỹ Thuật – Beginner

VQT · May 26, 2023
Current Status
Not Enrolled
Price
27
Get Started

About this course

Screen Shot 2023-05-26 at 8.56.39 PM

Music PDF

Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập mỗi ngày, mỗi tuần...

Piano kỹ thuật beginner

Video Lessons

Các bài tập Video được chia nhỏ từng phần dễ tập theo cấu trúc từng phần của bài học, như câu dạo, câu solo, điệp khúc...

Piano Kỹ Thuật

Vũ Quang Trung

Chia sẻ hơn 30 năm kinh nghiệm trong âm nhạc và giảng dạy sẽ giúp bạn đạt hiệu quả & kết quả nhanh nhất...

Tham gia khoá học!

Trong khoá học này với hơn 90 phút video được chia thành từng phần nhỏ dễ dàng luyện tập cùng music PDF như:

Phương pháp luyện tập cho mỗi tuần

Bài tập cho Scales/ Chords

Tập cùng metronome

Kết hợp Scales/ Chords hai tay

Chord progression

Kết hợp trong tác phẩm

Nếu bạn muốn nâng cao kỹ thuât Piano và tìm kiếm một  phương pháp luyện tập hiệu quả? đây là khoá học dành cho bạn. Nhấn vào [Tham Gia Khoá Học] để bắt đầu hôm nay! 

About Instructor

VQT

62 Courses

+43 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 13 Lessons