Lòng Mẹ – Y vân

VQT · August 3, 2017
Current Status
Not Enrolled
Price
27
Get Started

Piano Solo - Lòng Mẹ - Y vân

View Course details  

By VQT Piano

Course includes

About
This
Course

Khoá học Piano Solo cho tác phẩm “Lòng Mẹ” sáng tác nhạc sĩ Y Vân, dành cho các bạn chưa qua lớp huấn luyện piano hay mới bắt đầu chơi Piano và còn nhiều câu hỏi chưa biết sẽ bắt đầu thế nào…

Bạn không chỉ học tác phẩm Lòng Mẹ, bạn sẽ học các công thức để giúp bạn áp dụng trong tương lai!

Hơn 60 phút Online Video Lesson, với tất cả các bài tập từ lý thuyết tới thực hành

  • . Tập chơi cho từng tay riêng, tập chơi hai tay cùng nhau
  • . Tập câu dạo đầu, dạo giữa, và câu kết

Bạn có thể tập cùng Vũ Quang Trung 24/7

Nếu bạn mới tập Piano và đang muốn chơi Piano solo cho tác phẩm Lòng Mẹ/ Đây chính là khóa học dành cho bạn!

 

About Instructor

VQT

62 Courses

+45 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 18 Lessons