Piano Luyện Ngón Căn Bản

VQT · February 19, 2021
Current Status
Not Enrolled
Price
0.00
Get Started

Piano Luyện Ngón Căn Bản

View Course details  

By VQT Piano

Course includes

About
This
Course

Nội dung bài học:

 

  1. Vị trí, và tư thế bấm ngón tay trên Piano
  2. Tập đọc nốt nhạc trên 2 hệ thống
  3. Tập scales từ 1 octave và 2 octaves
  4. Tập cách đếm nhịp
  5. Tập chơi scales với nốt đen(quarter note) và nốt móc đơn (eighth notes)
  6. Tập chơi cùng phần nhạc đệm
  7. Tập chơi scales ứng dụng trên vòng hoà thanh
  8. Bước đầu tập cách sử dụng scales cho ngẫu hứng
  9. Kết hợp các kỹ thuật và tập cùng nhạc đệm (Music backing track)

Khóa học dành cho các bạn mới và đã chơi Piano một thời gian. Làm sao tập các scales và áp dụng trên các hợp âm, hay ngẫu hứng…

 

About Instructor

VQT

62 Courses

+332 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 6 Lessons