Piano Modern Chords

VQT · March 19, 2022
Current Status
Not Enrolled
Price
27
Get Started

About this course

dayne-topkin-cB10K2ugb-4-unsplash

Music PDF

Với phần chuyển soạn các bài tập đi cùng music pdf sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập mỗi ngày, mỗi tuần...

Piano Modern Chords

Video Lessons

Nếu bạn đang tìm kiếm các hợp âm Piano nâng cao, để có thể đem lại thêm nhiều màu sắc khi chơi Piano solo, Piano đệm hát hay piano Jazz? Khóa học này sẽ giúp bạn...

Piano Lý thuyết

Vũ Quang Trung

Chia sẻ hơn 30 năm kinh nghiệm trong âm nhạc và giảng dạy sẽ giúp bạn đạt hiệu quả & kết quả nhanh nhất...

About Instructor

VQT

62 Courses

+44 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 16 Lessons