Reply To: Lịch trình học các khoá học

 • VQT

  Organizer
  January 7, 2024 at 7:31 pm

  Hello Em, việc đầu tiên có thê xem mình đang ở trình độ nào? dựa trên các yếu tố như

  1. Lý thuyết âm nhạc cơ bản

  2. Khả năng đọc nốt chậm, trung bình hay nhanh?

  3. Kỹ thuật khi chơi các hợp âm

  4. Rhythm: có thể được với metronome

  5. Style: Ballad, Latin, hay Swing jazz

  6. Áp dụng các kỹ thuật đó trên một tác phẩm và xem mình đang chơi ở trình độ nào…