Reply To: Lịch trình học các khoá học

 • VQT

  Organizer
  January 9, 2024 at 5:13 am

  Hello Nguyen, việc đầu tiên có thể xem mình đang ở trình độ nào? dựa trên các yếu tố như

  1. Lý thuyết âm nhạc cơ bản

  2. Khả năng đọc nốt chậm, trung bình hay nhanh?

  3. Kỹ thuật khi chơi các hợp âm

  4. Rhythm: có thể được với metronome

  5. Style: Ballad, Latin, hay Swing jazz

  6. Áp dụng các kỹ thuật đó trên một tác phẩm và xem mình đang chơi ở trình độ nào…

  Các bài học trên Piano cũng có thể xắp xếp khoa học như những bạn đang theo ngành IT như Piano có thể học từ level 1 – 10, sau đó advanced. Có một chút khác nhau giữa IT và âm nhạc nói chung hay Piano nói riêng. Cùng một bài hát khi áp dụng với cùng 1 công thức hay kỹ thuật, bạn có thể chơi cảm xúc khác, trình độ khác, và luyện tập khác khi so sánh với các bạn chơi piano khác. Nhưng với IT, ít nhất với cùng Code, cùng công thức sẽ phải ra một sản phẩm giống nhau

  Việc xắp xếp và học Piano hay âm nhạc theo các quy trình và thứ tự từng lớp là rất tốt. Tuy nhiên bạn sẽ cần kiên trì và không nản trong quá trình học để đạt được hiệu quả mong muốn.