Thank You

Hi, Welcome Aboard

Your subscription has been set up successfully.

You should see an email from VQTPiano with a password reset link.

Click the link inside that message, and you’ll be good to go.
If you don’t see that email (check your spam, promotions and trash folders to be sure!),
reach us at info@vqtpiano.com and we’ll get it sorted right away.

To avoid missing anything we send to you, it’s best to add vqtpiano to your contacts
too.

***

Bạn sẽ nhận được email gừi từ VQT Piano với đường link tạo Password mới.

Bạn sẽ click vào đường link đó trong email để tạo password cho mình, và bạn đã sẵn sàng cho các lớp học

Nếu bạn không nhìn thấy email của VQT piano sau khi tham gia ( bạn kiểm tất cả các email folder nhưu spam, promotion, hay  trash folders…)

Để tránh mất đi các thông tin mà VQT Piano gửi cho các bạn, tốt nhất bạn nên “add vqtpiano” vào contact của bạn.

Hẹn gặp bạn trong lớp học sớm!